Uslûb Larangan

Al-Asâlib adalah bentuk jamak dari al-uslûb . An-Nawâhiy adalah bentuk jamak dari an-…