Melestarikan Budaya Dalam Pandangan Islam

Rindyanti Septiana S.Hi Milad Istana Maimun di Medan yang telah digelar pada J…