Ramadhan Bulan Menuju Kebangkitan (Tafsir As-Syeikh Atha’ Abu Rasytah)

Allah Swt berfirman : “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa seba…