Ketahanan Pangan Masa Wabah Era Rasulullah

Oleh: Alfisyah, S.Pd (Aktivis Muslimah Medan) Ketahanan pangan sangat kacau pada…