PEMBIARAN PEMBUBARAN PENGAJIAN, NEGARA GAGAL LINDUNGI WARGANYA

Pembiaran pembubaran pengajian merupakan salah satu bentuk kegagalan negara melindung…