Warga Medan Johor melaksanakan acara Bedah Film JKDN II

"Sejarah Menjadi Ibroh Untuk Berjuang Menegakkan Islam."(Prof. Basyuni). Ahad…