TURUNKAN PEMIMPIN DZOLIM

Fahmi Amin Harahap Kata zalim berasal dari bahasa Arab di jelaskan Abdul Shoma…